Avaliación da satisfacción

A calidade percibida polos axentes ou grupos de interese implicados nos ensinos mostra o grao de satisfacción coas súas necesidades e expectativas, que deben ser avaliadas e satisfeitas con criterios de excelencia.


A recollida de información (é dicir, o coñecemento da súa opinión) e o seu análise para a toma de accións de mellora é imprescindible para incrementar a eficiencia dos resultados do ensino e constitúe unha importante ferramenta de desenvolvemento e mellora continua dos centros e das titulacións, no marco dos sistemas de garantía de calidade dos centros e dos procesos de seguimento e acreditación das titulacións oficiais.

Dirección de mail do Programa de Enquisas de Satisfacción: enquisas.calidade@uvigo.es
 

Planificación da avaliación

Itinerarios de avaliación dos grupos de interese

Cuestionarios de avaliación

Fichas técnicas de avaliación

 

Resultados

Curso 2016/2017

Informe de resultados do alumnado

Informe de resultados do profesorado

Informe de resultados das persoas tituladas

 

Resultados

Curso 2015/16

Informe de resultados do PAS

Informe de resultados do alumnado

Informe de resultados das persoas tituladas

 

Curso 2014/15

Informe de resultados de satisfacción (estudantado e profesorado)

Informe de resultados de participación (estudantado e profesorado)

2014/15 Índice de participación do estudantado e do profesorado

2014/15 Grao de satisfacción do estudantado e do profesorado

 

Curso 2013/14:

Informe xeral de resultados de satisfacción (estudantado e profesorado)

Informe xeral de resultados de participación (estudantado e profesorado)

Grao de satisfacción do estudantado

Grao de satisfacción do profesorado

Índice de participación do estudantado

Índice de participación do profesorado

 

Curso 2012/13:

Informe de resultados da avaliación (estudantado e profesorado)

 

Curso 2011/12:

Informe de resultados da avaliación (estudantado e profesorado)

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais | Campus de Vigo | 36310 Vigo | España | Tlf: 986 813 897 | seccalidade@uvigo.es          Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal