Centros e Titulacións

Os centros e titulacións universitarios, como axentes fundamentais na estrutura organizativa da Universidade, participan activamente nas estratexias de mellora continua para acadar as esixencias de calidade que establece o Espazo Europeo de Educación Superior.

As accións desenvolvidas dende a Área de  Calidade ligadas aos centros e ás titulacións concrétanse fundamentalmente nos seguintes programas:

Todos eles contribúen, cada un no seu ámbito, á mellora da calidade da formación universitaria, dando resposta aos requisitos legais e sociais e desenvolvendo mecanismos para a toma de decisións e a mellora continua.
 

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais | Campus de Vigo | 36310 Vigo | España | Tlf: 986 813 897 | seccalidade@uvigo.es          Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal