Documentación Marco do SGIC

A continuación detállase a «Documentación marco» empregada para o deseño dos SGIC conforme as directrices do Programa FIDES-AUDIT.

 

Manual, Política e obxectivos de calidade:

Mapa de procesos

 

Procedementos:

Procedementos estratéxicos

  • Dirección estratéxica (DE)

DE-01 Planificación e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1 Planificación estratéxica

DE-02 Seguimento e medición

DE-02 P1 Seguimento e medición

- Anexo 01 Ficha indicador

- Anexo 02 Petición do indicador

- Anexo 03 Panel de indicadores

Catálogo de indicadores

DE-03 Revisión do sistema pola dirección

DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

- Anexo 01 Informe de revisión pola dirección

  • Xestión da calidade e mellora continua (MC)

MC-02 Xestión das queixas, suxestións e parabéns

MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns

- Anexo 01 Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns

- Anexo 02 Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens

MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios

MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios

- Anexo 01 Plan anual de avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios

- Anexo 02 Ficha técnica

 

Procedementos clave

  • Docencia (DO)

DO-01 Xestión dos programas formativos

DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais

DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións

DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación

DO-02 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

- Anexo 1 Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación

DO-0202 P1 Promoción das titulacións

- Anexo 1 Plan de promoción do centro

DO-0203 P1 Orientación ao estudantado

- Anexo 1 Modelo-guía para a elaboración do PAT

DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas

DO-0205 P1 Xestión da mobilidade

DO-03 Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas

  •  Xestión académica (AC)

AC-01 Planificación da oferta académica e acceso

AC-0104 P1 Accesos e admisión

AC-02 Xestión do alumnado

AC-0201 P1 Matrícula

AC-04 Xestión de títulos

AC-0401 P1 Expedición de títulos

 

Procedementos soporte

  • Xestión documental (XD)

XD-01 Control dos documentos

XD-01 P1 Control dos documentos

- Anexo 1 Modelo de fluxograma e simbología

XD-02 Control dos rexistros

XD-02 P1 Control dos rexistros

  •  Xestión do persoal (PE)

PE-01 P1 Xestión do PAS

PE-02 P1 Xestión do PDI

- Anexo 1 - Ficha de formación

  • Xestión de compras e avaliación de provedores (CO)

PA08 Xestión dos servizos

  • Xestión da infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

 PA07 Xestión dos recursos materiais

 

Información de interese:

 

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais | Campus de Vigo | 36310 Vigo | España | Tlf: 986 813 897 | seccalidade@uvigo.es          Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal