Reclamacións

Tras a publicación dos resultados provisionais do Programa Valoración da Actividade Docente do Profesorado ábrese un período de revisión das valoracións para comentarios ou solicitudes de modificación, que poderán enviar a través do seguinte formulario.

Nome e Apelidos*
DNI/NIE*
Teléfono
Enderezo electrónico*
Enderezo de contacto a efectos de notificación
Reclamación* (indicar os ítems que se reclaman e o motivo)
Xuntar arquivos
Por favor, escriba o texto da imaxe

Só contén letras (non números nin espazos). Admite indistintamente maiúsculas e minúsculas

    

Todos os campos marcados con un asterisco (*) son obrigatorios.

Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais | Campus de Vigo | 36310 Vigo | España | Tlf: 986 813 897 | seccalidade@uvigo.es          Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal